Από τις πρόσφατες ενημερώσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμαριάς προκύπτει ότι τόσο το ΤΑΙΠΕΔ όσο και η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ (ΔΙΠΑ), δεν αποδέχτηκαν ΚΑΜΜΙΑ από τις προτάσεις του Δήμου Καλαμαριάς (απόφαση 122/2020) όσο και της Μητροπολιτικής Ενότητας της ΠΚΜ (απόφαση 66/2020), δεν έγιναν δεκτές.

Αυτό σημαίνει, εκτός απροόπτου, ότι η επόμενη πράξη της Διοίκησης θα είναι η ολική αποδοχή της πρότασης του ΤΑΙΠΕΔ για την «αξιοποίηση» της Μαρίνας Αρετσούς (Καλαμαριάς), όπως περιγράφεται στην Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Που σημαίνει:

1. Αύξηση της σήμερα υφιστάμενης χερσαίας ζώνης της μαρίνας, με επίχωση κατά 1.440m2, ώστε τελικά η συνολική έκταση να είναι 77 στρέμματα.

2. Επέκταση της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας έως και 40m προς την ανοικτή θάλασσα από την εξωτερική πλευρά του υπάρχοντος κυματοθραύστη.

3. Αύξηση της δόμησης στη χερσαία ζώνη της μαρίνας από τα 2500 m2 σήμερα, στα 14.900 m2, δηλαδή αύξηση κατά 6,2 φορές.

4. Ανάπτυξη στο δομημένο χώρο, πλην των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της μαρίνας και ξενοδοχείου και κατοικιών και άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Οι λόγοι απόρριψης των προτάσεων του Δήμου Καλαμαριάς και της Μητροπολιτικής Ενότητας, που ας σημειωθεί ότι διατυπώθηκαν μετά την επί της αρχής αποδοχή της ΣΜΠΕ, στηρίζονται στην άποψη του ΤΑΙΠΕΔ ότι η ανάπτυξη ξενοδοχείου και κατοικιών είναι απόλυτα συμβατή με την λειτουργία της μαρίνας και ότι συνεισφέρουν στη βιώσιμη και ισόρροπη οικονομική της ανάπτυξη!

Τι είναι όμως η βιώσιμη και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της μαρίνας; Πως τεκμηριώνεται αυτή;

Θα περίμενε κανείς μελετώντας την ΣΜΠΕ των 300 περίπου σελίδων ότι θα εύρισκε όλα τα στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνεται η οικονομική βιωσιμότητα της μαρίνας. Όμως στην ΣΜΠΕ δεν υπάρχει κανένα οικονομικό στοιχείο. Δεν γίνεται καμία οικονομική ανάλυση. Ούτε βέβαια και στην απορριπτική των προτάσεων του Δήμου Καλαμαριάς και Μητροπολιτικής Ενότητας, εισήγηση του ΤΑΙΠΕΔ υπάρχουν οικονομικά στοιχεία ή έστω κάποια σχετική ανάλυση, παρά μόνον μια βιβλιογραφική παραπομπή, που και αυτή δεν περιέχει κανένα οικονομικό συγκριτικό στοιχείο.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το ΤΑΙΠΕΔ απορρίπτει τις προτάσεις Δήμου Καλαμαριάς και Μητροπολιτικής Ενότητας, αναφορικά με το ύψος των κτηρίων που θα προορίζονται για ξενοδοχείο και κατοικίες και θα αποτελέσουν ένα κτισμένο «φράγμα», που θα αναπτυχθεί στο κεντρικό τμήμα της χερσαίας ζώνης της μαρίνας και μάλιστα σχεδόν σε επαφή με τη θάλασσα, με το «επιχείρημα» ότι η οδός Πλαστήρα και τα πεζοδρόμιά της είναι αρκετά ψηλότερα και άρα τα κτίσματα του ξενοδοχείου και των κατοικιών δεν θα εμποδίζουν την θέα προς την θάλασσα, στους περιπατητές της Πλαστήρα!

Είναι σαφές ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει αποφασίσει την «αξιοποίηση» που θέλει για την Μαρίνα Αρετσούς και δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να τεκμηριώσει τη λύση που στοχεύει να υλοποιήσει, αλλά ούτε και να διερευνήσει άλλες εναλλακτικές.

Ο προωθούμενος σχεδιασμός «αξιοποίησης» της Μαρίνας Αρετσούς εμπίπτει σε λογικές Real Estate, αδιαφορώντας για την εξασφάλιση του δημόσιου χώρου και την περιβαλλοντική προστασία της παράκτιας ζώνης, ελεύθερα προσβάσιμης σε όλους τους πολίτες, με την παράλληλη αναβάθμιση της μαρίνας με τις απαραίτητες λιμενικές υποδομές της, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά της και η συμβολή της στην τουριστική ανάπτυξη του Κόλπου της Θεσσαλονίκης.

Γιάννης Κρεστενίτης

Facebook Page