Κτιριακές εγκατ. Επιχώσεις Επί
Μαρίνα Φλοίσβου: 330 θέσεων 3.800 m2
Μαρίνα Λευκάδας: 609 σκαφών 7.000 m2
Μαρίνα Γουβιών Κέρκυρας 1.068 θέσεις 4.300m2 2.400m2
Μαρίνα Αλίμου 1.080 18.520 m2 210 στρεμμάτων
Μαρίνα Χίου: 200 σκάφη 6.900 m2
Μαρίνα Πύλου 129 σκάφη 1.220m2
Μαρίνα Λιμένα Κέρκυρας 96 θέσεις 7.800 m2
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 350 θέσεις 14.900 τ.μ 1,5 στρέμματα 77 στρεμμάτων
18.500 τ.μ 17 στρέμματα 92,5 στρεμμάτων
0,194 0,2
Σήμερα 242 θέσεις 2.400 τ.μ.
0,03
πηγή:ΤΑΙΠΕΔ (ΣΜΠΕ,2019) Σύνταξη: ΚΕΠΚ

Facebook Page