3 μέτωπα στην Καλαμαριά

  •  Διαχρονικά ο δήμος διεκδικούσε την παραχώρηση στην τοπική κοινωνία, όλου του παραλιακού μετώπου (και της μαρίνας Αρετσούς, πριν και μετά ΤΑΙΠΕΔ)
  • Αντιθέτως σήμερα, το ΤΑΙΠΕΔ προωθεί την παραχώρηση της μαρίνας σε ιδιώτη επενδυτή
  • Τον Σεπτέμβριο του 2019 εν όψει της πρόσκλησης ενδιαφέροντος εκπονεί μελέτη (ΣΜΠΕ) όπου προτείνει συντελεστή 2%
  • Τον Μάιο του 2020 ο δήμος μετακινούμενος από τη διαχρονική του θέση, αποδέχεται τη διαδικασία παραχώρησης και τοποθετείται μόνο επί της μελέτης, αντιπροτείνοντας συντελεστή 1%
  • Τον Ιανουάριο του 2021 το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ιδιώτες επενδυτές αγνοώντας τις προτάσεις του δήμου
  • Τον Μάρτιο του 2021 ο δήμος μαζί με τη πλειοψηφία των βουλευτών Θεσσαλονίκης ζητά απόσυρση της μελέτης και σύνταξης νέας από μηδενική βάση
  • Οι πολίτες, όλο αυτό το διάστημα, ταλαιπωρημένοι από την πανδημία και τις επιπτώσεις της, ελάχιστα εστιάζουν στα τεκταινόμενα στη μαρίνα.
  • Παρόλα αυτά από την πρώτη στιγμή υπάρχει αντίδραση στον σχεδιασμό παραχώρησης από πρωτοβουλίες τοπικών φορέων και πολιτών, καθώς και από δυο μειοψηφούσες παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου.
  • Στην κεντρική πολιτική σκηνή τοποθετούνται αρνητικά στην παραχώρηση δυο κόμματα εντός βουλής (ΜΕΡΑ 25,Κ.Κ.Ε) και ένα εκτός βουλής (ΠΡΑΣΙΝΟΙ)
  • Οι πρωτοβουλίες των πολιτών επιδίδονται σε μια προσπάθεια ενημέρωσης και αποτροπής της παραχώρησης με παρουσία στα δημοτικά συμβούλια και δράσεις στο χώρο της μαρίνας.

Συνοψίζοντας, σήμερα παρουσιάζονται 3 μέτωπα:

Πρώτο. το ΤΑΙΠΕΔ που ζητά επενδυτή και του παραχωρεί το συντελεστή 2%

Δεύτερο, ο δήμος και η πλειοψηφία των βουλευτών της πόλης που δεν διαφωνεί στην παραχώρηση αλλά ζητά 1% κάλυψη

Τρίτο, οι πρωτοβουλίες τοπικών φορέων και πολιτών που ζητούν ανάπλαση της μαρίνας, καμία επί πλέον δόμηση, απόσυρση του ΤΑΙΠΕΔ και παραχώρησή της στο δήμο ή σε ευρύτερο φορέα διαχείρισης

Facebook Page