• πράσινη ανάπλαση όλου του παραλιακού μετώπου,ως χώρου ανάσας για τους πολίτες της Καλαμαριάς και όλης της Θεσσαλονίκης
 • περιβαλλοντική προστασία της παράκτιας ζώνης, ελεύθερα προσβάσιμης σε όλους τους πολίτες
 • να μη διαχωριστεί ο παραλιακός χώρος των 75 στρεμμάτων από το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο
 • ο φυσικός πλούτος ενός τόπου να ανήκει στους ανθρώπους του και στην τοπική κοινωνία
 • να προστατεύσουμε τη θάλασσα, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα
 • να συνδέσουμε τον αστικό ιστό με τη μαρίνα και την παραλία
 • να στρέψουμε την Καλαμαριά προς τη θάλασσα, με περιπατητικές οδούς και ποδηλατοδρόμους που θα κατευθύνονται προς αυτή
 • να γίνει συνείδηση όλων ότι οι ελεύθεροι χώροι είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα μιας πόλης
 • για το μέλλον ενός τόπου να αποφασίζουν άμεσα, χωρίς ανάθεση, οι άνθρωποι που τον ζουν

Θέλουμε το χώρο της Μαρίνας:

 • για αθλητισμό, 
 • για αναψυχή, 
 • για πολιτισμό, 
 • για παιδεία, 
 • για ιστορική μνήμη, 
 • για διατήρηση της φυσικής ομορφιάς και του φυσικού αποτυπώματος, 
 • για προστασία του οικοσυστήματος και του μικροκλίματος, 
 • για διέξοδο σε πρωτοβουλίες της νεολαίας, 
 • για ανάπτυξη προγραμμάτων φυσικής ζωής για όλες τις ηλικίες, 
 • για χώρο ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας

Facebook Page