Συνεδριάσεις

https://www.youtube.com/watch?v=dFAkB19oUIA

https://www.youtube.com/watch?v=TruGB6qNOd8

4η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς

22 Φεβρουαρίου 2021,Ειδική συνεδρίαση

14η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμαριάς

18 Μαΐου 2020, ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την υποβολή απόψεων στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης

Facebook Page