14η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμαριάς

18 Μαΐου 2020, ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την υποβολή απόψεων στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης

Facebook Page