Σεπτέμβριος 2019:

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

9-3-2020

Παρουσίαση της Μελέτης στο δημοτικό συμβούλιο

7-5-2020 (4685/20)

Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας

18-5-2020

Υποβολή απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί της ΣΜΠΕ

22-1-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΤΑΙΠΕΔ

Facebook Page