όπου κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η απόσυρση της μελέτης του ΤΑΙΠΕΔ και η εκπόνηση νέας που να περιλαμβάνει τις απόψεις του Δήμου. Ο Δήμος Καλαμαριάς για μια ακόμη φορά :
Α. Δεν τολμά να ζητήσει την παραχώρηση της μαρίνας στο δήμο (κάτι το οποίο υπήρξε διαχρονικά πάγιο αίτημα του δήμου,ενώ το ζητά για την πλαζ Αρετσούς).
Β. Δεν αντιδρά στην παραχώρηση από το ΤΑΙΠΕΔ σε ιδιώτη επενδυτή.
Γ. Δεν αρνείται κατασκευές στη μαρίνα 7.500 τ.μ
Δ. Δεν απαιτεί να ενταχθεί η μαρίνα σε ζώνη ειδικής προστασίας (ΠΕΠ)
Ε. Δεν παρουσιάζει επιστημονικά στοιχεία και μετρήσεις που να συνηγορούν στις απόψεις του περί του ότι "η επένδυση θα λειτουργήσει προσθετικά στην τοπική οικονομία και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής", πολύ δε περισσότερο ότι θα προστατεύσει τη βιωσιμότητα της πόλης.
ΣΤ. Τέλος,παραμένει απορίας άξιον, γιατί παρόλο τον ευτελισμό που έχει υποστεί ο Δήμος Καλαμαριάς από το ΤΑΙΠΕΔ, επιμένει ακόμη και σήμερα σε μια γραμμή συμβιβασμού με αυτό, δημιουργώντας ένα κλίμα απαξίωσης του θεσμού και από τους πολίτες της Καλαμαριάς.
 Ακολουθεί η απόφαση 56/2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 11/22.03.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.
Αριθμ. Απόφασης
56/2021
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Απόσυρση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση
της Μαρίνας Καλαμαριάς. Τη μη έκδοση Προεδρικού
Διατάγματος με την ΣΜΠΕ.
Καλαμαριά, 22.03.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε στην 11η τακτική συνεδρίαση
(με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
8806/16.03.2021 έγγραφη πρόσκληση της κ. Μ. Τσιραμπίδου Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Καλαμαριάς, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 4555/19.07.2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018)
και με τις υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 & 40/31.03.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου
Εσωτερικών, το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’/76) και την υπ’ αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.16320/12.03.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β/13.03.2021).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41)
μέλη παραβρέθηκαν τα σαράντα (40), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
3. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
4. ΑΛΕΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
5. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ
7. ΑΝΤΩΝΟΥΔΗ - ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
8. ΒΟΛΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
9. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
10. ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
12. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
14. ΚΙΦΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
15. ΚΟΓΚΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
16. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
17. ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΛΕΜΟΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
19. ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20. ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
21. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
23. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ - ΣΚΑΡΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
24. ΝΤΙΝΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ
25. ΝΤΟΝΤΗ - ΜΠΑΝΙΩΡΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
26. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
27. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1. ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο Δ.Σ. κ. Α. Γιαννακός
αποχώρησε από τη συνεδρίαση
πριν την συζήτηση του 2
ου
θέματος της ημερήσιας
διάταξης.

2
28. ΠΑΥΛΙΔΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
29. ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30. ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
31. ΠΕΤΚΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
32. ΣΕΜΑΚΟΥΛΑ ΜΠΕΤΤΥ
33. ΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34. ΤΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
35. ΤΕΡΓΙΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
36. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
37. ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ
38. ΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
39. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
40. ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον τριών (3) έκτακτων θεμάτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 7 του N. 4555/2018.
Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρεία της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαίρης Τσιραμπίδου.
Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς κ. Ιωάννης Δαρδαμανέλης προσκλήθηκε και παρέστη στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου κ. Π. Τσαούση, η οποία ορίσθηκε
ειδική γραμματέας με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 33888/18.09.2019 Απόφαση Δημάρχου.
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) κ. Σταύρος Καλαφάτης
έστειλε επιστολή, η οποία και διαβάστηκε στη συνεδρίαση.
Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση:
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.
Η Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κα. Παρασκευή
Πατουλίδου.
Οι Βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης κ. κ. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος, Σιμόπουλος
Ευστράτιος, Ευθυμίου Άννα, Κούβελας Δημήτριος, Νοτοπούλου Αικατερίνη, Αμανατίδης
Ιωάννης, Γιαννούλης Χρήστος, Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, Καστανίδης Χαράλαμπος,
Φάμελλος Σωκράτης, Αρβανιτίδης Γεώργιος, Στολτίδης Λεωνίδας.
Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΜΕΡΑ 25 κα. Αδάμου Κωνταντίνα έστειλε επιστολή, η
οποία και διαβάστηκε στη συνεδρίαση.
Ο Τομεάρχης Πολιτισμού της Ελληνικής Λύσης κ. Κομνηνός Γεώργιος.
Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΜΕΡΑ 25 κ. Κριθαρίδης Μιχάλης.
Ο Αντιπρόεδρος του ΠΣ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λαμτζίδης Εμμανουήλ.
Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Τσακούμης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής»
κ. Καλεμκερής Παύλος.
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Κρήνης «Μπουμπουλίνα» κ.
Καργάκης Στέφανος.
Η κα. Ελευθεριάδου Έλενα από το Σύλλογο Γυναικών Καλαμαριάς.
Η Πρόεδρος διάβασε το με αριθμ. πρωτ.: 9355/22.03.2021 έγγραφο του Επικεφαλής και
Δημοτικού Συμβούλιου του συνδυασμού «Δημιουργούμε το Μέλλον Καλαμαριά Αλλιώς» κ.
Αρκούδη Δημήτριου, με το οποίο παραιτείται από το αξίωμά του.

3
Η Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 1ο έκτακτο θέμα κάλεσε κατ’ αρχήν το Δημοτικό Συμβούλιο
να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 7 του Ν. 4555/19.07.2018
(Φ.Ε.Κ. 133/Α/2018) αν θα συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον, διότι πρέπει άμεσα να αποσταλεί
στους αρμόδιους φορείς. Ακολούθησε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ
της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγοντος.
Μέσα από τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, των επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων, αλλά
και τις παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη, της Αντιπεριφερειάρχη και των παρόντων βουλευτών
της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, έγινε ξεκάθαρο, πως η στρατηγική μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΤΑΙΠΕΔ είναι μη αποδεκτή και πως σε καμιά περίπτωση δεν
γίνεται να συναινέσουμε στην δημιουργία κατοικιών και ξενοδοχείων στην παραλιακή μας ζώνη.
Ζητούμε τη σύνταξη μιας νέας ΣΜΠΕ, η οποία θα λαμβάνει υπόψιν της τις απόψεις του Δήμου,
που διασφαλίζουν τη διατήρηση των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών δεικτών, καθώς και
τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.
Καταδείχτηκε η ανάγκη προστασίας των επαγγελματιών αλιέων της πόλης μας και υπήρξε
δέσμευση για την κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου (ανεξαρτήτως των εξελίξεων στο θέμα
της Μαρίνας), ενός έργου αναπτυξιακής πνοής, που θα τονώσει τη μοναδική πρωτογενή
δραστηριότητα στην Καλαμαριά. Επίσης κοινά αποδεκτή έγινε η ανάγκη για παραχώρηση της
Πλαζ Αρετσούς στον Δήμο Καλαμαριάς. Όλα τα ανωτέρω μαζί με σειρά ουσιαστικών
παρατηρήσεων ήδη από τη φάση της διαβούλευσης είχαν επισημανθεί με τις υπ’ αριθμ.
122/2020 και 39/2021 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Επομένως εγκρίνεται το ανωτέρω διαμορφωμένο επί συνόλου
παρευρισκομένων και ψηφισάντων 40 Δημοτικών Συμβούλων, με ΥΠΕΡ: 36 ψήφους,
ΚΑΤΑ: 4 ψήφων (του Δ.Σ. κ. Ν. Γαβριήλ από το συνδυασμό «Δημιουργούμε το Μέλλον
Καλαμαριά Αλλιώς») και (των κ. κ. Β. Αντωνάκη, Λ. Ντιντή και Δ. Χατζή από το συνδυασμό
«Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμαριάς») και σε σύνολο
παρευρισκομένων και ψηφισάντων 40
Δ.Σ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
Εγκρίνεται
Το Δ.Σ. αφού πήρε υπόψη:
1. Την διαμορφωμένη εισήγηση
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Τις υπ’ αριθμ. 122/2020 και 39/2021 Α.Δ.Σ.
και μετά την ψηφοφορία το αποτέλεσμα της οποίας αναφέρεται πιο πάνω σε σύνολο
παρευρισκομένων και ψηφισάντων 40 Δημοτικών Συμβούλων.
4
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
1. Να ζητήσει από το ΤΑΙΠΕΔ και όλους τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Τουρισμού ,
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο
Εσωτερικών, Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης και Γραφείο Πρωθυπουργού) την
απόσυρση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος (αριθ. 22/01/2021 με ΑΔΑ
21PROC008058647 2021-01-27 ) για την αξιοποίηση της Μαρίνας Καλαμαριάς.
2. Να μην εκδοθεί προεδρικό διάταγμα με την ΣΜΠΕ έτσι όπως αυτή τέθηκε στη
διαβούλευση και χωρίς να ληφθούν ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ υπόψη οι απόψεις της τοπικής
κοινωνίας, έτσι όπως καταγράφηκαν στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με
αριθ. 122/18-05-2020 και 39/22-02-2021.
3. Να χρησιμοποιηθούν όλα τα ένδικα μέσα, όπως ήδη έχει αποφασιστεί με την 62/2021
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ώστε να μην προχωρήσει κανένας διαγωνισμός /
πρόσκληση ενδιαφέροντος ή άλλη διαδικασία εις βάρος του τόπου και των
συνδημοτών μας. Η άποψη της τοπικής κοινωνίας είναι γνωστή και επιπλέον θα
αποτυπωθεί με τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος, του οποίου τη διοργάνωση
ήδη διερευνούμε.
4. Να κοινοποιηθεί η απόφαση αυτής της ιστορικής συνεδρίασης σε όλους τους παρόντες
(Υπουργούς, Βουλευτές, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης κ.λ.π.), ώστε να γίνει κοινή παράσταση στον Υπουργό
Οικονομικών, Γραφείο Πρωθυπουργού και όπου άλλου κρίνεται απαραίτητο.
Μόνο με την πλήρη και καθολική αποδοχή των αιτημάτων του Δήμου, η επένδυση θα
λειτουργήσει προσθετικά στην τοπική οικονομία, θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής και
θα τύχει της αποδοχής των οργάνων και του λαού της Καλαμαριάς, που στη μεγάλη του
πλειοψηφία επιθυμεί την αξιοποίηση της Μαρίνας, με ήπια όμως μορφή, χωρίς να
υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής της πόλης μας.
Πρέπει να επιτελέσουμε άλλωστε το χρέος μας απέναντι στους παππούδες μας, που
ξεριζωμένοι από τις Αλησμόνητες Πατρίδες έστησαν μια ολόκληρη κοινωνία δίπλα στη
θάλασσα, όπως και απέναντι στις επερχόμενες γενιές, χρέος που απορρέει από την
αίσθηση ευθύνης και καθήκοντος όλων μας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 56/2021
Το πρακτικό αυτό υπογράφουν οι εξής :
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ

Facebook Page