31909

Εποικιστικός Χάρτης Θεσσαλονίκης, (1926). Γενική Διεύθυνσις Εποικισμού Μακεδονίας. Στατιστική Υπηρεσία.Θεσσαλονίκη.(Στη λεπτομέρεια διακρίνουμε τους τρεις οικισμούς,Ρύσιο,Κατιρλί Κουρί).

Η παραλία της Αρετσούς το 1930

Η παραλία της Αρετσούς το 1930

Στη παραλία της Αρετσούς μπροστά στον Παράδεισο το 1934

Στη παραλία της Αρετσούς, μπροστά στον «Παράδεισο» το 1934

Facebook Page

Από την ιστορία της περιοχής